Více času na podstatné

Československá společnost pro sluneční energii stupňuje svoji činnost

17.12.2009 10:28

Dne 19. listopadu 2009 se v Brně uskutečnila valná volební hromada této profesní organizace, kde byl schválen výbor ČSSE a její předseda Tomáš Matuška. V příštím období bude ČSSE  usilovat o iniciaci mezinárodních odborných akcí. Své programové prohlášení bude soustavně aktualizovat v odpovědi na aktuální vývoj v oblasti využívání solární energie v rámci OZE, zejména aktivně vstupovat do procesu tvorby legislativy a podpůrných programů pro větší a účinnější využívání obnovitelných zdrojů energie a zdůrazňovat vhodnost energetických aplikací obnovitelných energií na nejrůznějších úrovních.