Více času na podstatné

Český závazek 8 %

03.11.2009 07:40

Podíl výroby elektřiny z OZE dosáhl za první pololetí roku 2009 6,5 %. Pro rok 2010 je uvedena hodnota indikativního cíle 8 %, ke kterému se ČR zavázala v přístupové smlouvě, a tento cíl je dán také zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE. Na základě tohoto zákona stanovil ERÚ podporu všem druhům OZE. V současné době je situace dramatická především v případě žádostí o připojení nových fotovoltaických zdrojů k elektrizační soustavě. Nárůst instalovaného výkonu u fotovoltaických zdrojů mezi roky 2007/2008 činil bezmála 1 500 % (z původních 3,4 MW na 54,29 MW). Na začátku září tohoto roku dosáhl instalovaný výkon již téměř 103 MW. Provozovatelé regionálních distribučních soustav předpokládají, že do konce roku 2009 bude připojeno a uvedeno do provozu minimálně dalších 250 MW.