Více času na podstatné

ČEZ: Elektrárna Dětmarovice pojede i po roce 2016

11.11.2013 10:56

Skupina ČEZ investuje do dalšího provozu Elektrárny Dětmarovice a.s. stovky milionů korun. Obyvatelé a firmy se o dodávky elektrické energie a tepla bát nemusí.

Přísnější emisní limity budou platit od roku 2016. „Množství prachu a oxidů síry splňujeme už nyní,“ říká ředitel elektrárny Vlastimír Kontrik a dodává, že „Teď nás čeká investice v řádu stovek milionů korun na snížení oxidů dusíku. Beru to jako jasný signál majitele elektrárny, že chce v Dětmarovicích působit dlouhodobě. To se týká i dodávek tepla z elektrárny do Bohumína a Orlové. Úprava výrobního zařízení proběhne od dubna do listopadu příštího roku, tedy o dva roky dříve, než ukládá zákon.“

„Skupinu ČEZ vnímáme jako našeho dlouhodobého a spolehlivého partnera. O dodávky tepla obavy nemáme,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha: „Každý rok napojujeme na teplovod z Dětmarovic další domy. Koncesionářská smlouva platí dvacet let a její součástí je i cenový vzorec, máme to ošetřeno,“ doplňuje.

Primární úpravy, zamezující vzniku oxidů, již byly na elektrárně provedeny v minulosti. Výskyt oxidů ve spalinách se těmito opatřeními snížil na polovinu. Současné limity tedy elektrárna plní. Aby plnila i ty nové, musí vybudovat zařízení, které bude likvidovat vznikající oxidy při spalování. Zvolená metoda je založena na chemické reakci v katalyzátoru, kde se jako startér této reakce dopraví amoniak. Tato metoda má vysoké pořizovací náklady a nízké provozní náklady. Oproti metodě, při které je do spalovacího prostoru amoniak vstřikován kontinuálně. Ta má nízké náklady na vybudování a větší náklady na provoz. U této metody pak dochází ke kontaminaci popílku amoniakem. To byl jeden z hlavních důvodů výběru metody, která i když je dražší, je šetrnější k životnímu prostředí.

 

Emise elektrárny Dětmarovice:

emise emisní limit od roku 2016  
prach 20 miligramů na metr krychlový spalin PLNÍ UŽ NYNÍ
oxidy síry 200 miligramů na metr krychlový spalin PLNÍ UŽ NYNÍ
oxidy dusíku 200 miligramů na metr krychlový spalin BUDE OD 2014

 

Elektrárna Dětmarovice je svým instalovaným výkonem 800 MW největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie a více než 800 000 GJ tepla. Pro představu se jedná o spotřebu elektřiny okolo 100 000 domácností. Tepelnou energii dodává Elektrárna Dětmarovice do horkovodních rozvodů společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. která zásobuje teplem města Orlová a Bohumín.

ČEZ Teplárenská, a.s. jako člen skupiny ČEZ investovala v uplynulých letech do horkovodní sítě pokrývající území města Bohumín více než 500 mil. Kč. Tato investice je založena na předpokladu dlouhodobého kontinuálního provozu Elektrárny Dětmarovice a stabilních cen odebírané tepelné energie.