Více času na podstatné

ČEZ, obce a podniky založili Národní centrum energetických úspor

08.10.2015 10:44

Zástupci Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR a energetické společnosti ČEZ založili Národní centrum energetických úspor (NCEÚ). Hlavním posláním neziskové organizace je poskytovat komplexní poradenství týkající se energetických úspor a napomoci tak plnit cíle České republiky v této oblasti. Do roku 2020 je na realizaci energetických úspor připraveno v operačních programech Evropské unie a dalších národních zdrojích přibližně 80 miliard korun.

„NCEÚ je od tohoto okamžiku připraveno radit krajům, obcím i firmám s realizací energeticky úsporných opatření tak, aby se dokázaly vypořádat s administrativou spojenou s dotacemi, ale také aby zvolily taková řešení, která jim přinesou nejvyšší konečný efekt z pohledu úspory energie a vynaložených prostředků,“ sdělil Jakub Vít, jenž byl zakladateli zvolen předsedou správní rady NCEÚ.

Založení NCEÚ reaguje na závazek České republiky snížit do roku 2020 konečnou spotřebu energie o 48 PJ oproti projekcím z roku 2007, což zhruba odpovídá množství energie potřebné na vytápění v celé Praze po dobu dvou let. Za rok 2014 při tom bylo vykázáno pouhých 0,665 PJ úspor energie na konečné spotřebě. Realizaci energetických úspor, které přispějí ke splnění tohoto cíle, podpoří vlna dotací. Až 80 miliard korun, které lze z operačních programů a dalších státních zdrojů v následujících pěti letech čerpat, může podle odhadů NCEÚ přinést investice v hodnotě přes 200 miliard korun.

Pro regiony jsou energetické úspory obrovskou příležitostí. „Kromě snižování nákladů na energie a redukce emisí skleníkových plynů jsou investice do energetických úspor důležité i z hlediska rozvoje obcí a měst. Jsou zdrojem pracovních míst, zlepšují infrastrukturu v obcích a celkově zvyšují komfort a životní úroveň obyvatel,“ vysvětlil František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR. „ČEZ má rozsáhlé zkušenosti s realizací energetických řešení v krajích a současně má jako jediná firma z ČR svou kancelář v Bruselu, takže do společného projektu přispěje svým odborným know-how a praktickými radami,“ doplnil Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

„Zájmem Hospodářské komory České republiky je, aby celkové cíle v oblasti energetických úspor byly naplněny. A to jednak z důvodu, že pro Komoru je celkově pozitivní, pokud Česká republika jako celek plní energetické závazky na úrovni EU, a dále z pohledu budoucích potenciálních obchodních příležitostí pro členskou základnu, protože řada společností z Hospodářské komory ČR může působit jako dodavatel či subdodavatel jednotlivých opatření v oblasti energetických úspor,“ uvedl Tomáš Vrbík, tajemník Úřadu Hospodářské komory ČR.

Role NCEÚ spočívá ve spolupráci se zástupci státu a veřejné správy a jejich společném úsilí o správné nastavení právního prostředí a funkční dotační politiky. „Podpůrné mechanismy je třeba citlivě nastavit tak, aby k realizaci dotačních programů a nastartování reálných opatření došlo včas a aby realizace energetických úspor byla maximálně efektivní,“ řekl na závěr Jakub Vít, předseda správní rady NCEÚ.