Více času na podstatné

ČEZ plánuje dosáhnout na desetiprocentní podíl ve výrobě rumunské zelené elektřiny

16.07.2012 08:28

Jelikož jsou dle ČEZ možnosti dalších investic v ČR do staveb obnovitelných zdrojů velmi omezené, soustředí se na okolní státy. V tomto roce by měl být dokončen větrný park Fontanele-Cogaelac s celkovým instalovaným výkonem 600 megawattů, a po jeho dokončení se bude jednat o největší pevninskou větrnou farmou v Evropě. Investicí 1,1 mld. EUR do 240 větrníků získá ČEZ 10% podíl ve výrobě rumunské zelené elektřiny. ČEZ v budoucnu plánuje tento podíl navýšit, až na 20-30%. Rozdílná situace je pak u našich sousedů v Německu, kde je již nedostatek vhodných míst na stavbu větrníků a navíc tamní firmy mezi sebe zahraničního investora jen tak nepustí. Zde ČEZ plánuje dosažení 2% podílu. V případě fotovoltaických panelů dokončuje ČEZ v Bulharsku, konkrétně v lokalitě Orešec, výstavbu elektrárny o výkonu necelých 5 megawattů, která se rozkládá na 10 hektarech. ČEZ plánuje, že zisky ze zahraničních investicích budou použity na financování dostavby Temelína.

Více informací na AKTUÁLNĚ.cz