Více času na podstatné

ČEZ schválil dohodu s Evropskou komisí, kterou se zavazuje prodat jednu z elektráren

28.02.2013 15:36

Představenstvo a dozorčí rada ČEZ dnes schválily upravenou dohodu o narovnání s Evropskou komisí, která znamená zásadní krok k ukončení šetření vedeného Evropskou komisí od roku 2009 vůči ČEZ. ČEZ již v červnu loňského roku nabídl EK, že ukončí šetření toto formou, a to konkrétně závazkem prodat některou z elektráren - nejpravděpodobněji elektrárnu Chvaletice. Ostatní elektrárny ČEZ neplánuje zásadně rekonstruovat, ale plánuje postupný útlum.

Představenstvo a dozorčí rada ČEZ dnes schválily upravenou dohodu o narovnání s Evropskou komisí, která znamená zásadní krok k ukončení šetření vedeného Evropskou komisí od roku 2009 vůči ČEZ. ČEZ již v červnu loňského roku nabídl EK, že ukončí šetření toto formou, a to konkrétně závazkem prodat některou z elektráren Počerady, Chvaletice, Dětmarovice nebo Tisová spolu s Mělníkem 3. Ve všech případech se jedná o elektrárny, kde ČEZ neplánuje zásadní rekonstrukce, ale postupný útlum v závislosti dosažení konce technické životnosti jednotlivých zařízení. Upravená dohoda již neobsahuje elektrárnu Dětmarovice. Tato dohoda nabyde platnosti po schválení Evropskou komisí.

Vzhledem ke kvalitě získaných nabídek na koupi elektráren a vzhledem k tomu, že ČEZ je v pokročilém stádiu jednání se společností Czech Coal o dlouhodobých dodávkách uhlí pro elektrárnu Počerady, považuje ČEZ za nejpravděpodobnější, že naplní podmínky dohody s Evropskou komisí prodejem elektrárny Chvaletice.

V případě elektrárny Dětmarovice ČEZ zvažuje prodej na základě obdržených nabídek i v situaci, kdy taková transakce nemá souvislost s ukončením šetření Evropské komise.

Ukončení řízení dohodou je v oblasti evropského soutěžního práva běžnou praxí. Komise v takovém případě přijme závazky nabídnuté vyšetřovaným subjektem a ukončí celé řízení, aniž by dále zkoumala a stanovila, zda se společnost něčeho protiprávního skutečně dopustila. Narovnání z pohledu Komise vede k dostatečnému posílení konkurence na trhu tak, že není třeba v šetření dále pokračovat.