Více času na podstatné

Chemický zákon projedná senát na 13. schůzi

20.10.2011 08:40

Senát na své 13. schůzi projedná Návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) - senátní tisk č. 211. Schůze začíná 26. 10. 2011 a chemický zákon je zařazen jako bod č. 19. Senátní výbor pro životní prostředí podpořil přijetí zákona navzdory výtkám vůči terminologickým nepřesnostem a obavám, že by nový předpis mohl přinést překrývání působnosti kontrolních orgánů. Zákon přispěje ke zvýšení bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek, při jejich uvádění na trh a při používání.
 

Text návrhu zákona: ZDE (sněmovní tisk 311)

 

Další projednávané zákony z pohledu životního prostředí:

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů