Více času na podstatné

Chemický zákon projedná senát na 13. schůzi

20.10.2011 08:52

Senát na své 13. schůzi projedná Návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) - senátní tisk č. 211. Schůze začíná 26. 10. 2011 a chemický zákon je zařazen jako bod č. 19. Senátní výbor pro životní prostředí podpořil přijetí zákona navzdory výtkám vůči terminologickým nepřesnostem a obavám, že by nový předpis mohl přinést překrývání působnosti kontrolních orgánů. Zákon přispěje ke zvýšení bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek, při jejich uvádění na trh a při používání.
 

Text návrhu zákona: ZDE (sněmovní tisk 311)