Více času na podstatné

Chesar 1.1

14.07.2010 13:49

ECHA uvolnila novou verzi nástroje Chesar. Tento nástroj slouží k vypracování hodnocení chemické bezpečnosti (CSA). Nová verze přináší vylepšení v konzistenci dat mezi zprávou o chemické bezpečnosti (CSR) a IUCLID, konkrétně v případě scénářů expozice a způsobů použití látky. Nyní je tedy možné finalizované hodnocení z Chesar bezproblémově importovat do IUCLID. Nakonec ještě zbývá, aby Chesar umožňoval export dat scénářů expozice do bezpečnostních listů, tato funkce by měla být zprovozněna na podzim tohoto roku.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA