Více času na podstatné

Chlorbenzen - veřejná konzultace

26.08.2013 09:18

Chlorbenzen (CAS 108—90—7) již má harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení (ES) CLP jako hořlavá kapalina, je akutně toxický a toxický pro životní prostředí. Předkladatel dokumentace Polsko navrhuje klasifikovat chlorbenzen jako látku, která dráždí kůži a dále potvrdit minimální klasifikaci pro akutní toxicitu.

Chlorbenzen se používá jako meziprodukt a rozpouštědlo v průmyslových procesech a v analytických laboratořích.

Veřejná konzultace potrvá do 7. října 2013. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v odkazu na internetových stránkách ECHA, kde budou připomínky během veřejné konzultace pravidelně zveřejňovány.

Podrobné informace o látce naleznete v dokumentu — ECHA — Chlorbenzen.

 

Zdroj: MPO