Více času na podstatné

ČHMÚ vyhodnotil 36 opatření pro účinnější ochranu před povodněmi

24.07.2014 11:26

Ministr Richard Brabec seznámil vládu s výsledky Závěrečné souhrnné zprávy Vyhodnocení povodně v červnu 2013.

 

Na základě zadání Ministerstva životního prostředí zpracoval tuto zprávu Český hydrometeorologický ústav. Projekt byl rozdělen do 13 dílčích úkolů seskupených do čtyř tematických oblastí. Na řešení jednotlivých úkolů se podílela velká řada řešitelů uvedených v úvodní části závěrečné souhrnné zprávy.

„Ze Závěrečné souhrnné zprávy Vyhodnocení povodně v červnu 2013 vyplývá 36 opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi,“ doplňuje ministr Richard Brabec.

V porovnání s ostatními povodňovými událostmi v posledním období (od 70. let minulého století) byla vyhodnocena povodňová událost v červnu 2013 jako třetí v pořadí (po povodňových událostech v červenci 1997 a srpnu 2002), a to co do rozsahu a negativních důsledků. V červnu 2013 bylo různou měrou povodní dotčeno téměř 1400 obcí, ve kterých žije na 4 mil. obyvatel. Povodně si vyžádaly celkem 16 lidských obětí.

Materiál dokumentuje rozlivy na necelých 600 km vodních toků v povodí Vltavy a Labe o celkové rozloze 278,3 km2. Povodňové škody vystoupaly na 15,4 mld. Kč. Největší z nich se podepsaly na dopravní infrastruktuře a technické infrastruktuře obcí (poškození kanalizace). Škody na bytových objektech byly ve srovnání s povodní 2002 relativně nižší.

V rámci projektu byly podrobně zmapovány sesuvy vzniklé v důsledku silných a dlouhotrvajících srážek a dopady povodní na životní prostředí. Pokud se týká nápravných opatření, došel ČHMÚ k závěru, že je nutné na všech úrovních zlepšovat řízení a koordinaci preventivních opatření i opatření prováděných během povodní. Přitom problémy v jednotlivých obcích (lokalitách) se mají řešit konkrétními opatřeními, ať již organizačními nebo strukturálními.

 

Ke stažení: Plný text souhrnné zprávy 

 

Zdroj: MŽP