Více času na podstatné

Čínská energetická firma zahájila výzkumné aktivity s Centrem materiálového výzkumu na téma odpadní produkty z elektráren a jejich využití a recyklace

03.09.2013 10:05

V rámci návštěvy představitelů Guodian Technology&Environment Group Corporation Limited v České Republice proběhlo v pátek 30. 8. 2013 společné jednání s týmem Centra materiálového výzkumu FCH VUT v Brně. Tématem jednání byly první výsledky analýz odpadních produktů z provozu elektráren a možnosti jejich využití a recyklace. Centrum materiálového výzkumu se tomuto tématu věnuje dlouhodobě a má pro něj ustavenu výzkumnou skupinu. 

Guodian Tech projevil zájem o spolupráci s českým pracovištěm a v současnosti se připravuje první pilotní projekt, jehož výsledky budou v Číně prezentovány v říjnu 2013.

„Jsme velmi potěšení, že máme co nabídnou tak významné firmě jako je Guodian Tech. Naše spolupráce je na úplném počátku. Do budoucna ale vidíme velký potenciál – tématu využití odpadních produktů energetického hospodářství se věnujeme dlouhodobě a tento projekt umožňuje naplno využít i technické a analytické zázemí našeho centra“ uvedl profesor Miloslav Pekař, ředitel Centra materiálového výzkumu FCH VUT v Brně.

„Guodian Tech přijel do České republiky na pozvání firmy NAFIGATE Corporation a.s., se kterou dlouhodobě spolupracujeme při komercionalizaci našich vědeckých výsledků. Silný komerční partner s vybudovanou pozicí na čínském trhu je základ pro navázání jakékoli spolupráce v Číně“ doplňuje Dr. Tomáš Opravil, manažer transferu technologií Centra materiálového výzkumu FCH VUT v Brně.

 

O GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED (GUODIAN TECH)

Společnost byla založena 26. listopadu 2004 (dříve Guodian Technology & Environment Group Co, Ltd) a skládá se z hi-tech divizí China Guodian Corporation. Je největším dodavatelem řešení a zařízení na ochranu životního prostředí a úspory energie pro uhelné elektrárny a lídrem v dodávání řešení a zařízení pro obnovitelné zdroje energie v Číně.

China Goudian Corporation vlastní 16 regionálních a provinčních poboček, 13 extra velkých dceřiných společností, 2 R&D ústavy, téměř 200 elektrárenských společností, které pokrývají 31 provincií (autonomních regionů a obcí) s více než 110 tis. zaměstnanci. K dispozici má také 4 společnosti kótované na burzách „A-share“ (Shanghai and Shenzhen) a jednu „H-share“ (Hong Kong). Na konci roku 2009 celkový kontrolovaný instalovaný výkon v rámci korporace dosáhl 82 tis. MW, z toho více než 70 tis. MW z tepelných elektráren (88,64 %).

www.khjt.com.cn/en/

 

O Centru materiálového výzkumu

Centrum materiálového výzkumu je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, a je primárně zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů, pokročilých organických materiálů a biomateriálů.

Projekt Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osa 2. V období 04/2010 až 12/2013 je postupně investováno více než 200 mil CZK do vybudování špičkového vědecko-výzkumného centra.

www.materials-research.cz