Více času na podstatné

Cirkulární ekonomika a předcházení vzniku odpadu

09.09.2019 10:18

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám.

 

 

Přehled obsahu:

 • Móda začíná nabírat svěží cirkulární dech
 • Ekonomicky udržitelná separace textilu je malou alchymií
 • Češi vyrábí ploty z plastového odpadu
 • Příprava strategie oběhového hospodářství České republiky „Cirkulární Česko 2040“
 • Přechod na cirkulární ekonomiku usnadní firmám evropské dotace
 • Proč se Nizozemsko zaměřuje na cirkulární ekonomiku?
 • Další cirkulární technologie na zpracování vytříděných plastů je tu!
 • Nevyhazuj to! Nekupuj to! Použij to znovu! Aneb RE-USE centrem aktivně v prevenci vzniku odpadu
 • Sběrné dvory, které se vyplatí
 • Data, strojové učení a druhotné suroviny aneb Burza druhotných surovin nabírá na cirkulárních obrátkách
 • Evropa nemá dost PETu pro opakovanou recyklaci
 • Na lepší nakládání s odpady se jde cirkulární ekonomikou
 • Jak udělat jednoduchou analýzu stavu odpadového hospodářství obce
 • Čistírenský kal jako zdroj fosforu
 • Kolektiv EVECO Brno
 • Čistírenské kaly, BRO i gastro odpad mají jednoduché řešení
 • Nová generace biodieselu z biodpadu
 • Městské bioodpady představují cenné surovinové zdroje
 • Nevyhazuj to, co se může jinému hodit
 • Aplikací proti plýtvání jídlem
 • Jak zkrotit odpady?
 • Opětovné použití mobilních telefonů v neziskovém projektu REMOBIL
 • Rozšířená odpovědnost výrobce
 • Nová generace skladů nebezpečných látek