Více času na podstatné

Čištění komunálních odpadních vod v EU: čím dál lepší výsledky

09.08.2013 08:40

Podle nejnovějších údajů se odvádění a čištění odpadních vod v EU stále zlepšuje, třebaže mezi členskými státy přetrvávají v této oblasti velké rozdíly. Rakousko, Německo a Nizozemsko, které v čištění odpadních vod platí za evropskou špičku, z velké části splňují minimální normy EU a několik dalších států se těmto výsledkům těsně blíží. Nové členské státy, které musejí dohánět náskok zbytku Evropy, vykazují při plnění požadavků Unie o něco horší výsledky, ale i tam úprava vody doznala celkového zlepšení. Zpráva ukazuje, že velká většina (91 %) odpadních vod z velkých měst Unie prochází důslednějším čištěním, což je oproti 77 % z předchozí zprávy značné zlepšení. Více ZDE