Více času na podstatné

ČIŽP zahájila kontrolu registrace provozovatelů solárních elektráren

04.04.2014 09:48

Provozovatelé solárních elektráren měli totiž povinnost přihlásit se do konce června 2013 k některému z registrovaných kolektivních systémů. Povinnost se týká těch instalací solárních elektráren, kde je provoz zajišťován prostřednictvím solárních panelů, uvedených na trh do 1. ledna 2013. ČIŽP zahájila kontroly u některých provozovatelů fotovoltaických elektráren, a tyto kontroly plánuje dokončit do 30. 6. 2014. Celkem by mělo být inspektory ČIŽP provedeno cca padesát kontrol.

Provozovatelé solárních elektráren měli povinnost přihlásit se do konce června 2013 k některému z registrovaných kolektivních systémů. Povinnost se týká těch instalací solárních elektráren, kde je provoz zajišťován prostřednictvím solárních panelů, uvedených na trh do 1. ledna 2013.

ČIŽP zahájila na základě schváleného Plánu kontrolní činnosti pro rok 2014 kontroly u některých provozovatelů fotovoltaických elektráren (FVE), a tyto kontroly plánuje dokončit do 30. 6. 2014. Celkem by mělo být inspektory ČIŽP provedeno cca padesát kontrol.

V současné době byly zahájeny kontroly na třech oblastních inspektorátech ČIŽP, a v rámci toho byly učiněny kontrolní úkony v různé fázi rozpracování u zatím 12 provozovatelů FVE.

K tomu, aby mohla ČIŽP zcela jednoznačně říci, kolik „solárníků“ svoji povinnost nesplnilo, musela by u všech těchto 22 tisíc subjektů provést kontrolu. Porovnáním databáze provozovatelů fotovoltaických elektráren s databázemi kolektivních systémů lze ale říci, že teoreticky nesplnilo svoji povinnost až 4 500 provozovatelů (převážně provozovatelů FVE s menším výkonem). 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o pouze teoretické číslo, získané porovnáním databází. Na druhou stranu  je zcela zřejmé, že personální kapacity ČIŽP (cca 75 inspektorů) nemohou zajistit kontrolu takovéhoto počtu subjektů, protože na jednoho inspektora by připadlo cca 300 kontrolovaných subjektů; kontroly proto probíhají namátkově u těch provozovatelů, u kterých lze z dostupných informací usuzovat na nesplnění uvedené povinnosti. Lze však předpokládat, že právě na základě této kontrolní akce se ti, kteří se ještě do kolektivních systémů nepřihlásili, budou snažit rychle napravit tento protiprávní stav.

 

Zdroj: ČIŽP

Foto: Wikimedia.org (Autor: Rainer Lippert)