Více času na podstatné

ČIŽP zjistila při kontrolách časté chyby ve značení nebezpečných chemických látek a přípravků

01.12.2010 06:38

Na základě  negativních zkušeností z předchozích let provedla ČIŽP v roce 2010  kontroly  chemických látek a přípravků, které představují chemické riziko pro spotřebitele.

V průběhu měsíce ledna až března 2010  inspektoři zkontrolovali přibližně 130 výrobků a chemických přípravků u 61 subjektů, převážně distributorů, prvních příjemců a dovozců po celé České republice. Kontroly byly zaměřeny na  komodity, které se vyskytují v distribuční síti zejména v zimním období, např. nemrznoucí směsi do ostřikovačů automobilů, rozmrazovače zámků, odstraňovače námrazy a nemrznoucí příměsi do paliv. Dále se inspektoři při kontrolách zaměřili i na  sportovní přípravky, zejména vosky na lyže, odstraňovače vosků, impregnační a ošetřující přípravky na ochranu obuvi, impregnační přípravky na textil a stany. 

V případě nemrznoucích směsí zjistila ČIŽP  porušení národní nebo evropské legislativy u 68% kontrolovaných výrobků. V případě sportovních přípravků byla četnost porušení ještě vyšší, a to 82%. Na základě těchto zjištění uložila ČIŽP pokuty 10 subjektům za více než   200 000 Kč  a s dalšími 25 subjekty  zahájí správní řízení za porušení chemického zákona.

Při kontrolách inspektoři ČIŽP zjistili především chyby v označování chemických látek a přípravků.  Zejména u grafických symbolů, které označují nebezpečnost výrobku, kontrolované společnosti  neuvádějí popis symbolu v českém jazyce a nedodržují jejich  minimální velikost.  Dalším nejčastějším porušením je chybné znění  standardních vět, které označují specifickou rizikovost, tzv. R-věty a chybné znění standardních pokynů pro bezpečné zacházení, tzv. S-věty. V mnoha případech tyto věty na označení výrobků chybí, nebo nejsou uvedeny v českém jazyce, případně jejich znění není v souladu s předpisem k chemickému zákonu.

Kontroly ČIŽP na jedné straně odhalily neznalost chemického zákona a nařízení REACH, na druhé straně vedly k osvětě subjektů v distribuční síti a přispěly tak k e správnému způsobu balení a značení nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou uváděny na trh běžnému spotřebiteli.

 

Zdroj: čižp