Více času na podstatné

CLP - nejčastější otázky a odpovědi v českém jazyce

16.03.2010 11:51

Již v loňském roce ECHA na svých stránkách zveřejnila dokument "Questions & Answers on Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures". Tento dokument je zaměřen na nejčastější otázky a odpovědi (tzv. FAQ) v problematice nového systému balení, označování a klasifikace chemických látek a směsí. MPO připravilo překlad tohoto dokumentu, který je k dispozici na jejich internetových stránkách - https://www.mpo.cz/dokument70858.html

Zdroj: MPO