Více času na podstatné

ČMZRB zveřejnila nové programy podpory pro malé a střední podnikatele pro rok 2010

11.12.2009 10:22
  • obnovení programu START pro začínající podnikatele
  • pokračování v rozšířené podobě programu záruk za provozní úvěry
  • dílčí změny programu podřízených úvěrů PROGRES
  • zachování podmínek poskytování záruk za investiční úvěry.

ČMZRB předpokládá, že bude v roce 2010 poskytovat podporu pro malé a střední podnikatele v rámci 4 programů podpory:

- ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry)

- ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry)

- PROGRES - podřízené úvěry

- START - záruky s finančním příspěvkem.

Program záruk za provozní úvěry přechází z roku 2009. Ostatní programy budou vyhlášeny na počátku ledna jako nové výzvy k podávání žádostí s trváním do konce roku 2010. Podpory by měly umožnit snazší získání bankovních úvěrů ve výši minimálně 8 - 9 mld. Kč.


Program START

Je určen pro drobné podnikatele (s max. 9 zaměstnanci) s kratší podnikatelskou historií (do 3 let), kteří chtějí realizovat investičně zaměřený projekt, zejména v průmyslu a stavebnictví. K získání úvěru do výše 3 mil. Kč mohou využít záruku do výše 80 % poskytovanou zjednodušeným postupem od některé z 11 bank, se kterými ČMZRB na základě uzavřené smlouvy spolupracuje. Záruka může být poskytnuta až na 15 let. Po ukončení realizace projektu může podnikatel získat finanční příspěvek ve výši 10 % vyčerpaného úvěru, ke kterému byla poskytnuta záruka.


Program PROGRES

Tento program, který umožňuje získání podřízeného úvěru, má většinu podmínek stejných jako v roce 2009. Je zaměřen na podporu investičně zaměřených rozvojových projektů zejména v průmyslu a stavebnictví. Maximální výše úvěru je omezena na 20 mil. Kč, pevná úroková sazba zůstala na výši 3 % p.a. Doba splatnosti úvěru byla prodloužena až na 9 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky. Úvěr může být poskytnut až do 75 % částky investice. Zbývající prostředky si musí zajistit podnikatel formou dalšího bankovního úvěru, leasingu či vlastních prostředků. V závislosti na rizikovosti financování je k úvěru vyžadováno zajištění.


Program ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry)

Program zůstává beze změny proti roku 2009. Umožňuje získat pro převážně investičně zaměřené projekty a úvěry dva typy záruky na dobu až 15 let, a to:

- záruky poskytované zjednodušeným postupem (M-záruka) k úvěrům do 5 mil. Kč, a to až do výše 70 % jistiny úvěru. Úvěr musí být poskytnut některou z 11 bank, se kterými má ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci,

- záruky poskytované standardním postupem, obvykle k projektům nad 5 mil. Kč, až do výše 80 % jistiny úvěru.

 

Program ZÁRUKA ( záruky za provozní úvěry)

Od poloviny listopadu 2009 došlo k rozšíření působnosti programu. Kromě odvětví průmyslu a stavebnictví je možné záruky získat též na financování nákupu zásob pro řadu dalších oborů, včetně obchodu, ubytování, stravování, pohostinství a služeb. Záruky dvou typů jsou poskytovány na dobu až 15 let. Jedná se o:

- záruky poskytované zjednodušeným postupem (M-záruka) k úvěrům do 20 mil. Kč, a to až do výše 70 % jistiny úvěru. Úvěr musí být poskytnut některou z 10 bank, se kterými má ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci,

- záruky poskytované standardním postupem, obvykle k projektům nad 5 mil. Kč, až do výše 80 % jistiny úvěru.

Pro rok 2010 se bude jednat o program, kde se předpokládá největší počet i výše poskytnutých záruk.

 

Kontakt

Úsek strategie
tel. 255 721 250
e-mail:
info@cmzrb.cz