Více času na podstatné

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ

01.10.2012 13:43

Společnost AMEC s.r.o. si Vás dovoluje pozvat dne 12. 10. 2012 od 9:00 v Brně na praktický seminář "Co byste měli vědět o ekologické újmě". Semináře zaměřeného na problematiku ekologické újmy z pohledu státní správy i dotčených provozovatelů se mimo jiné také zúčastní osoby, které se podílely na přípravě zákona č. 167/2008 Sb. a souvisejících předpisů, zástupce České inspekce životního prostředí a zástupce pojišťovny Allianz, která nabízí produkt finančního zajištění.

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ukládá provozovatelům (právnickým i fyzickým osobám) přesně definovaných provozních činností nést plnou odpovědnost za škody způsobené na životním prostředí (veřejný statek). Jinými slovy, v případě vzniku ekologické újmy na životním prostředí je provozovatel, jehož provoz újmu způsobil, povinen uhradit veškeré související náklady. Zmíněný zákon a související legislativa proto provozovatelům ukládá povinnost do konce roku 2012 provést hodnocení rizik ekologické újmy a případně si zajistit dostatečně vysoké finanční krytí při potenciálním vzniku ekologické újmy.

Seminář je zaměřen na praktické otázky související s předmětnou legislativou a plněním zákonných povinností, zejména na praktické zvládnutí základního hodnocení rizik ekologické újmy a zabezpečení finančního zajištění.

Společnost AMEC s.r.o. se díky svým dlouholetým zkušenostem a zázemí mezinárodní společnosti řadí mezi lídry v oblasti ekologického poradenství a environmentálního inženýringu v České republice.

 

Bližší informace a přihlášky najdete na webových stránkách společnosti AMEC s.r.o. ZDE.