Více času na podstatné

Co je dobrá pitná voda?

17.01.2018 08:39

Otázky typu „Je tato voda dobrá k pití?“ nebo obecnější „Jaká je dobrá pitná voda?“ si klade stále více spotřebitelů. Je-li zájmem výrobců a dodavatelů pitné vody spokojenost jejich odběratelů, očekávali bychom, že si budou tuto otázku klást také. A možná si ji i kladou, ale formulují ji obdobně? A mají k dispozici kritéria, která by pomohla na tuto otázku – do určité míry subjektivně až emočně zabarvenou – objektivně odpovědět? Domníváme se, že spíše nikoliv. Proč?

Výrobci vody se podle zákona musí starat o to, aby voda vyhovovala hygienickým požadavkům stanoveným v legislativě. Ty jsou ale nastaveny a formulovány tak, že se pokouší co nejúplněji definovat nezávadnost vody. Je však „nezávadná voda“ to samé co „dobrá voda“? Podvědomě cítíme, že dobrá voda musí být nezávadná, ale že opačně to platit nemusí – že legislativně nezávadnou vodu ještě nemusí spotřebitelé vnímat jako dobrou.

Naštěstí jsou mezi výrobci vody i osoby, které při přemýšlení o kvalitě pitné vody na ni nehledí jen skrze zákon a jeho pojetí nezávadnosti, ale i z hlediska uvažování prostého člověka, který se vedle aspektu bezpečnosti stará také o to, jak voda vypadá a chutná, nebo si klade dokonce otázku, zda je ta či ona voda pro jeho zdraví prospěšná. Z tohoto širšího pohledu se otázkou opakovaně zabývá i Pracovní kruh pro charakterizaci vody (Arbeitskreis zur Charakterisierung des Wassers), což je dobrovolné sdružení cca 20 přátel z 5 zemí (především však Německa), které profesně či zájmově spojuje (pitná) voda a její vztah k člověku či k zachování života na Zemi vůbec.

Asi před dvěma lety jednoho z členů kruhu, prof. Dietricha Maiera, napadlo, že širšímu okruhu osob položí jednoduchou otázku „Co pro vás znamená pojem dobrá pitná voda?“. A že získané odpovědi vyhodnotí a bude jako zajímavost prezentovat na mezinárodní konferenci IWRM (Integrované ochrany a využití vodních zdrojů) v Karlsruhe v listopadu 2015. Oslovil proto více než 50 vodárenských odborníků, ale i laiků z různých zemí. Nakonec se mu sešlo 43 odpovědí z 9 zemí (ČR, Francie, JAR, Německo, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, USA), které byly shrnuty a opatřeny komentářem v drobné německo-anglické publikaci [1] vydané u příležitosti zmíněné konference. Prezentace na konferenci se ujali jeho přátelé, protože D. Maier měsíc před konferencí nečekaně zemřel.

Celá akce nám přišla natolik inspirující, že jsme se rozhodli zpestřit příspěvkem založeným na této anketě také táborskou konferenci Pitná voda 2016. Původní odpovědi jsme doplnili o odpovědi osob z ČR a SR. Domníváme se, že kladení si podobných otázek pomáhá výrobcům vody i hygienikům překračovat technickolegislativní rámec oboru a uchovávat si ve svém myšlení a přístupu lidský rozměr, nezbytný pro dobrou komunikaci se spotřebiteli.

Příspěvek z konference Pitná voda Tábor 2016, který se na základě ankety zahraničních a tuzemských odborníků i laiků zamýšlí nad tím, jak by měla vypadat dobrá pitná voda a jak ji veřejnost vnímá je k dispozici níže. Shrnutí ankety je doplněno vzpomínkou na jejího iniciátora, prof. Dietricha Maiera (1944-2015).

 

Dokument ke stažení:

Kožíšek.F., Kožíšková Y., Lindner K.: Co je dobrá pitná voda? Vyhodnocení ankety a pocta Dietrichu Maierovi. Sborník konference Pitná voda 2016, s. 17 – 26. (376,88 KB)

 

 

Zdroj: SZÚ