Více času na podstatné

Co nového v normách k environmentálnímu managementu?

19.01.2012 13:43

"Co nového v normách k environmentálnímu managementu?" je seminář zaměřený na naprosté novinky v oblasti normalizace a v oblasti hodnocení ekoinovací. Na semináři budou přednášet přední odborníci, kteří se podílí na přípravě a překladu norem a na přípravě systému hodnocení ekoinovací (viz. dále).

V roce 2011 byly v problematice environmentálního managementu připraveny a vydány nové ISO normy pro fázovou implementaci EMS - ISO 14005, ekodesign - ISO 14006, nákladové účetnictví materiálových toků – ISO 14051, skleníkové plyny (odborná způsobilost týmů pro validaci a verifikaci) - ISO 14066. Byla vydána revidovaná norma pro audity systémů managementu (ISO 19011) a doplněna norma pro vlastní environmentální prohlášení (ISO 14021/Amd. – II. typ značení). Počátkem roku 2012 byla zahájena revize dvou základních norem rodiny ISO 14000 – norem pro EMS (ISO 14001 a ISO 14004).

V současné době jsou rozpracovány normy pro kvantitativní environmentální informace (ISO 14033), ekoefektivnost produktových systémů (ISO 14045), uhlíkovou stopu produktů a organizací (ISO 14067, 14069) a vodní stopu produktů a organizací (ISO 14046). Je rozpracována technická specifikace pro posuzování shody – požadavky na odbornou způsobilost pro certifikační auditování EMS (ISO/IEC TS 17021-2).

V současné době DG Environment při EK spouští pilotní projekt Hodnocení ekoinovací (EU ETV). Podstatou projektu je certifikace prohlášení výrobců, dodavatelů nových environmentálních technologií s cílem podpořit zavádění inovací do praxe. EK je připravena systém podpořit finančně a řadou měkkých opatření. ČR je aktivním účastníkem projektu, CEMC – České ekologické manažerské centrum je pověřeno přípravou projektu. Tato organizace hledá experty, a expertní organizace, kteří splňují kvalifikační předpoklady, by se mohli podílet na ověřovacím procesu.

 

Přihláška na seminář ZDE
 

Rodina norem pro environmentální management ISO 14000:


(klikni pro zvětšení na obrázek)