Více času na podstatné

Co nového v REACH?

18.10.2011 06:53

ECHA zavádí nový postup pro předkládání žádosti o alternativní název! Více na: https://www.tretiruka.cz/news/echa-zavadi-novy-postup-pro-predkladani-zadosti-o-alternativni-nazev/

 

Výbor SEAC přijal stanoviska ke třem návrhům na omezení - olovo, omezení určeným ke snížení emisí rtuti a Sloučeniny fenylrtuti. Více na: https://www.tretiruka.cz/news/vybor-seac-prijal-stanoviska-ke-trem-navrhum-na-omezeni/

 
 
Názvy látek vzbuzujících velmi velké obavy z Kandidátského seznamu jsou nyní k dispozici ve 22 jazycích EU v databázi ECHA term. Více na:

 

Zdroj: MPO