Více času na podstatné

Co očekáváme od obalů?

06.12.2016 08:49

Pořadatelé veletrhu ALL4PACK Paris (dříve Emballage) si u agentury ObSoCo (Observatoire Société et Consommation) objednali průzkum, co vlastně evropští spotřebitelé očekávají od obalů. V květnu bylo dotazováno 2186 spotřebitelů ze čtyř klíčových zemí: Německa, Španělska, Francie a Itálie. Očekávání, co se týče tvaru obalu, jeho „hraní na city“ nebo informační hodnoty, se liší stát od státu.

Na jedné straně stojí Francouzi a Němci s utilitaristickým přístupem, kde je ústřední ekonomické uvažování, na druhé straně Italové a Španělé, kteří jsou emotivnější. Celkem 32 % Francouzů považuje obal hlavně za zdroj užitečných informací, 18 % za něco, co pomůže koupit správné množství výrobku, 33 % Němců a 32 % Italů preferuje při online nakupování lehký obal, který sníží objem odpadu. 43 % Španělů a 38 % Francouzů naopak dá přednost obalu co nejpevnějšímu. Podle 29 % Němců by obal měl být recyklovatelný nebo opakovaně použitelný, 75 % Španělů a 66 % Italů považuje „chytré“ obaly za skutečný pokrok. Na škále od 0 do 10 dávají Španělé „schopnosti obalů překvapit“ 6,5 bodu a Italové 5,1 (celkový průměr 4,8).

Postoj ovlivňuje i věk respondentů, zvlášť v oblasti ekologie a inovací. Spotřebitelé ve věku 18–24 let chtějí lehký a inteligentní obal, který považují za zdroj pokroku pro zdraví, bezpečnost výrobků a redukci vlivu na životní prostředí, 71 % z nich považuje inteligentní obaly za „skutečný pokrok“ (celkový průměr 57 %), 36 % z nich při nakupování online preferuje lehký, ekologický obal (celkový průměr 28 %). Naopak 37 % respondentů ve věkové kategorii 55–70 let chce obal „odolný“, aby zajistil dobrou ochranu výrobku, a pro 32 % z nich má být opakovaně použitelný nebo recyklovatelný.

V segmentu zdraví/krása/luxus podle 31 % respondentů inteligentní obaly pomohou zlepšit zdraví a kvalitu života, podle 27 % respondentů má obal za úkol informovat, podle 16 % pomáhá koupit správné množství a 13 % ho považuje za přidanou hodnotu.

 

Zdroj: Technický týdeník