Více času na podstatné

Co projedná Poslanecká sněmovna na 14. schůzi?

10.03.2011 08:48

14. schůze Poslanecká sněmovna parlamentu ČR bude zahájena 15. března od 14hodin. Poslanci budou projednávat následující environmentální legislativu:

 

A) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

 

Anotace: Transpozice právního předpisu ES upravujícího použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel, a stanovujícího kriteria udržitelnosti biopaliv.

 

B) Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení  

 

Anotace: Cílem návrhu zákona je stanovit emisní stropy pro všechny stacionární zdroje nebo jejich skupiny na vymezených územích formou nařízení vlády a při překročení imisních limitů umožnit obcím stanovit zóny s omezením provozu motorových silničních vozidel (nizkoemisní zóny).