Více času na podstatné

Co projedná PSP ČR na 25. schůzi?

17.10.2011 14:29

Schůze proběhne od 25. října od 14hodin.

 

Vybrané body programu:

Bod programu č. 52: Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/

- třetí čtení 

- podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 369/6

 

Bod programu č. 43. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny /kód dokumentu 9270/11, KOM(2011) 169 v konečném znění/ /sněmovní tisk 501-E/