Více času na podstatné

Co zajímavého projedná vláda dne 3. května?

29.04.2011 08:42

A) Zpráva o aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR

č.j. 377/11

Předkládá: ministr životního prostředí


B) Pátá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2009

č.j. 375/11

Předkládá: ministr životního prostředí

 

zdroj: Úřad vlády ČR