Více času na podstatné

Corinne Lepage „Biopaliva by měla přinést snížení emisí skleníkových plynů, ne soutěžit s potravinami“

12.07.2013 08:13

EU během posledních 10 let podporovala výrobu paliv z potravinářských plodin, protože si od nich slibovala snížení emisí oxidu uhličitého z dopravy. Loni ale Evropská komise kvůli pochybám o tom, jestli mohou biopaliva vyráběná z potravinových plodin přinést opravdové snížení emisí, navrhla jejich používání omezit. Podrobnosti nám vysvětlila francouzská liberálka Corinne Lepage, která má v Parlamentu na starosti návrhy týkající se kvality paliv a obnovitelné energie.

Podpora tzv. biopaliv první generace, tedy biopaliv vyráběných z potravinářských plodin, jako je řepka olejná nebo palmový olej, měla podle Corinne Lepage negativní dopad na rozvojové země. Tlačí totiž na zvyšování cen potravin, mění využívání půdy ve prospěch pěstování plodin určených na výrobu biopaliv (jev známý jako nepřímé změny ve využívání půdy, ILUC, pozn. red.), dochází k ničení lesů a mokřadů a tím v konečném důsledku tato podpora generuje více emisí CO2, místo aby je snižovala.

"Limity pro biopaliva první generace jsou potřeba, ale ne tak bez rozdílu, jak to navrhuje Komise," říká Lepage a vyzývá k rozlišování mezi jednotlivými palivy vyráběnými z potravinářských plodin podle jejich výkonnosti.

"Navrhuji, aby byly emise související se změnami využití půdy ILUC zahrnuty do výpočtů úspor emisí skleníkových plynů, které jsou připisovány biopalivům. Cílem tohoto opatření je podpořit výrobu takových biopaliv, jako je etanol, která jsou pro klima významným přínosem," vysvětluje Lepage a připomíná, že Evropský parlament k tomuto kroku vyzval už v roce 2008.

"Ignorování tohoto problému s sebou nese riziko ohrožení důvěryhodnosti EU v boji proti změnám klimatu a legitimity finanční podpory pro tento průmysl (podpora činí asi 10 miliard eur ročně z rozpočtů členských zemí EU, pozn. red.), upozorňuje poslankyně.

Podle Corinne Lepage by při současném důrazu na úsporná opatření mohlo být těžké ospravedlnit vysoké dotace do roku 2020, ale "stávající investice by měly být chráněné a průmysl by měl mít možnost několik let pokračovat ve výrobě biopaliv první generace, aby zajistil návratnost investic a připravil se na přechod na moderní biopaliva" z nepotravinových zdrojů, jako je odpad nebo zbytky.

Plénum Evropského parlamentu by mělo o zprávě Corinne Lepage o biopalivech hlasovat na zářijovém zasedání.

 

Související zpráva:

Poslanci Evropského parlamentu dnes doporučili omezit v dopravě používání biopaliv ze zemědělských plodin. Hlasování ve výboru pro životní prostředí následuje poté, co stále více studií ukazuje, že některá biopaliva zřejmě vedou k emisím více skleníkových plynů než tradiční pohonné směsi a mohou vést ke zvyšování cen potravin. Více ZDE

 

Zdroj: EP