Více času na podstatné

ČR je 37. největším producentem CO2 na světě

17.06.2013 08:19

Mezi hlavní zprávy patřil samozřejmě propad cen emisních povolenek, zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře, pokles cen silové elektřiny nebo rozšiřování trhů s emisními povolenkami, uvedl při zahájení konference  Emmision Trading Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí ČR. Eva Krtková z Českého hydrometeorologického ústavu konstatovala, že ČR je 37. největším producentem CO2 na světě a 26. státem s největším podílem emisí CO2 na osobu (celkový počet států je více než 200).

Dominantním sektorem v emisích CO2 je v ČR jednoznačně energetika (více než 80 % emisí), následuje průmysl a zemědělství. Zatímco v energetice je množství emisí od začátku 90. let prakticky konstantní (zavedení EU ETS se zde prakticky neprojevilo), v dopravě dlouhodobě roste a ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví klesá. Dobrou zprávou je, že emise klesají též v ostatních sektorech zahrnujících instituce, služby, obchod, domácnosti, zemědělství, lesnictví a rybářství. Z projekcí budoucího vývoje emisí se počítá s víceméně lineárním poklesem jen v sektoru energetiky.

Hlavní novinky v systému EU ETS popsal Jan Tůma mezi které patří Alokace podle benchmarků (stanovení množství bezplatně přidělených povolenek pro jednotlivá zařízení podle referenčních hodnot), Nákup povolenek v aukci, Centrální rejstřík EU, Nové monitorovací plány, Ohrožení únikem uhlíku.

Podmínkou pro bezplatnou alokaci jsou investice příjemce do energetického systému (např. modernizace infrastruktury, čisté technologie) ve výši tržní hodnoty přidělených povolenek. Důležitou změnou je také nutnost oznámit MŽP změnu množství vypouštěných emisí vyplývající ze změny kapacity zařízení nebo z omezení (ukončení) výroby. Jinak hrozí pokuta za neoprávněnou alokaci.

Eva Stašková z OTE a.s. hovořila o novinkách v Rejstříku obchodování s povolenkami. Od června 2012 funguje Rejstřík Unie, což je jednotná platforma pro rejstříky EU ETS, která nahrazuje systémy dosud provozované národními správci. Kontaktním místem při řešení problémů je však stále národní správce, tj. v případě ČR společnost OTE a.s. Více čtěte ZDE.

 

Zdroj: Tzb-info.cz (konference Emmision Trading)