Více času na podstatné

ČSÚ: Ekonomika ČR v trendech: Byl rok 2011 opět zlomový?

14.06.2012 13:54

Růst ekonomiky České republiky byl z dlouhodobého pohledu stabilní a bez výrazných výkyvů vnější i vnitřní nerovnováhy, s výjimkou měnové krize druhé poloviny 90. let. V posledních letech se však česká ekonomika fakticky přestala blížit k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v Evropě, jak ukázal výkonnostní parametr HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS). V plnění maastrichtských kritérií si nestojí špatně, na přesvědčivosti však ztratila v konkurenceschopnosti. Údaje vycházejí z rozsáhlé analýzy trendů makroekonomického vývoje ekonomiky České republiky za posledních patnáct let, která bude vydána na přelomu června a července.

Sečteme-li zadluženost vládního sektoru a dluhy domácností a firem, byla v roce 2010 Česká republice druhou nejméně zadluženou zemí Evropské unie podle poměru těchto dluhů k hrubému domácímu produktu, který dosahoval 110 %“, konstatuje analytička ČSÚ Drahomíra Dubská. V roce 2011 se schodek veřejných financí zlepšil na 3,1 % HDP, tj. těsně pod limit maastrichtských kritérií.

Konkurenceschopnost české ekonomiky klesla během posledních šestnácti let především vlivem zdražení práce. Jeho růst byl nejvyšší ze zemí EU27, podle výše reálných jednotkových nákladů práce. Ve vybraných necenových faktorech konkurenceschopnosti, jako jsou podíly vysokoškolsky vzdělaných v populaci, proporce výdajů na vědu a výzkum na HDP anebo míra zaměstnaných v oblastech sofistikovanějšího průmyslu a služeb, se pozice ČR příliš nemění.

 

Další informace naleznete v prezentaci Ing. Drahomíry Dubské, CSc ZDE

 

Zdroj: ČSÚ