Více času na podstatné

ČSÚ vydal Historickou ročenku statistiky energetiky

07.02.2013 09:38

ČSÚ vydal Historickou ročenku statistiky energetiky, která přináší základní statistické informace o stavu a vývoji tohoto odvětví zejména v období let 1990-2011. Čtenář v ročence nalezne i popis vývoje statistiky energetiky České republiky v kontextu historických souvislostí. Statistická data jsou doprovázena odborným metodickým výkladem. Ročenka je určena především odborníkům v oblasti energetiky.

Historická ročenka statistiky energetiky přináší základní statistické informace o stavu a vývoji tohoto odvětví zejména v období let 1990-2011. Díky úsilí autorů publikace jdou některé časové řady hluboko do minulosti, a to v rozsahu několika desetiletí až století zpátky. Čtenář zde nalezne i popis vývoje statistiky energetiky České republiky v kontextu historických souvislostí. Statistická data jsou doprovázena odborným metodickým výkladem používaných pojmů.

Publikace dále prezentuje jak „národní“ metodický přístup, tak i přístup na bázi mezinárodní metodiky včetně energetické bilance a srovnání vybraných energetických ukazatelů.

Předkládaná ročenka je určena především odborníkům v oblasti energetiky. Shodou okolností probíhají v době vydání této publikace aktivní diskuse v souvislosti s aktualizací státní energetické koncepce a s ní přímo související surovinové politiky. Společným cílem těchto politik je efektivní a dlouhodobé zabezpečení vstupů do ekonomických procesů se zvláštním zřetelem k celospo-lečenským zájmům včetně zájmů ochrany životního prostředí.

 

Přehled kapitol ročenky:

1 - Energetika na území České republiky – historické časové řady

2 - Energetika České republiky – národní metodika

3 - Energetika České republiky – mezinárodní metodika

4 - Mezinárodní srovnání v metodice IEA – vybrané ukazatele

5 - Grafická příloha

 

Elektronická verze Historické ročenky statistiky energetiky je dostupná na webu ČSÚ ZDE.