Více času na podstatné

Cyklus seminářů “Elektromobilita pro městské služby“ dokončen

06.02.2012 13:19

V minulém týdnu se úspěšně uzavřel cyklus 16 seminářů konaných v Praze a všech krajských městech ČR. Zástupci krajů, měst a obcí, městských organizací, ale i zainteresované veřejnosti se zde seznámili se současným stavem a vývojem elektromobility a s potenciálem elektromobilů pro komunální provoz.

Předposlední seminář se uskutečnil dne 1.2.2012 v Praze ve velké zasedací síni magistrátu a v prostoru před Novou radnicí na Mariánském náměstí. Tým projektu “Elektromobilita pro městské služby“ na něm spolupracoval s reprezentanty programu Praha elektromobilní. Šedesát účastníků odcházelo jak s teoretickými poznatky a předanými zkušenostmi švýcarského partnera projektu (Infovel), tak se zážitky z praktického vyzkoušení si elektromobilů na vlastní kůži.

Během praktické části prezentace mohl každý zájemce okusit jízdu v prezentovaných elektrovozidlech, z toho u většiny v pozici řidiče. Nízké teploty kolem -10 0C byly sice zatěžkávací, ale bez problémů zvládnutou zkouškou vystavených strojů. I pozornost účastníků semináře mráz vydržela.

Využití elektromobilů v městském prostředí představuje efektivní možnost snížení hlavních negativních vlivů dopravy na lidské zdraví. V místě provozu elektromobilů nedochází ke vzniku žádných emisí znečišťujících látek a hluku z provozu spalovacích motorů. Snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel je hlavním cílem podpory elektromobility v ČR i ve Švýcarsku.

Další aktivitou projektového týmu a zároveň nabídkou pro zájemce z řad měst a obcí jsou individuální konzultace opatření, které by municipality chtěly zavádět na svém území. Pro dvě vybraná města zajistí experti kompletní koncept elektromobility.

Cílem projektu “Elektromobilita pro městské služby“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce je transfer více než patnáctiletých zkušeností se zaváděním elektromobility ve Švýcarsku. Na projektu spolupracuje občanské sdružení Ekoport (www.ekoport.cz) se švýcarským Centrem kompetence pro udržitelnou dopravu Infovel (www.infovel.ch). Různé typy elektrovozidel pro praktickou prezentaci zapůjčily pro semináře společnosti eMOpark s.r.o. a 3E s.r.o. (ekologie, ekonomie, estetika). V případě hl.m. Prahy byla navíc prezentována elektrovozidla projektu “Praha elektromobilní“ a výrobců Mercedes-Benz a Opel.


Stručné shrnutí švýcarských zkušeností

Sdružení Infovel se na zavádění elektromobility ve Švýcarsku podílí od samých počátků jejího intenzivního rozvoje. Dlouhodobým dílčím cílem švýcarské vlády je 8% zastoupení elektrovozidel v celkovém počtu registrovaných vozů. Pro zajištění co nejefektivnějšího splnění cíle byla od roku 1995 s desetiletým předstihem realizována a analyzována v praxi různá opatření k podpoře elektromobility v rámci pilotního projektu v kantonu Tessin (s celkovým počtem 330 tis. obyvatel a 200 tis. registrovaných automobilů).

Opatření byla zaměřena v první řadě na informovanost potenciálních uživatelů o možnostech a omezeních elektromobility a dále na odstranění ekonomických překážek při nákupu elektrovozidel a podporu jejich uživatelů. Hlavními překážkami rozšíření elektrovozidel jsou technická omezení (dojezd, možnosti a doba nabíjení) a vysoké pořizovací náklady. Ve Švýcarském prostředí byl postupně vytvořen kromě infrastruktury také systém zvýhodnění elektrovozidel (a dalších eko-efektivních dopravních prostředků), který umožní jejich majitelům návratnost vyšší investice a započetí provozních úspor již po zhruba 20 tis. ujetých km.

V praxi bylo ověřeno, že průběžné formy kombinované podpory jsou účinnější než přímé dotace na pořízení dopravních prostředků. Největší efektivitu projevila opatření zaměřená na upřednostnění elektrovozidel při parkování a vjezdu do centra města, finanční zvýhodnění formou úlev od daní, placení dálničních poplatků nebo pojistného. Vysoký potenciál má prodej vozidla se současným pronájmem baterie, která je jedním z nejdražších prvků elektrovozidel.

Současné možnosti a omezení elektromobilů

Základní charakteristiky elektrovozidel jsou dány dojezdem na jedno nabití, dobou nabíjení, maximální rychlostí a pořizovací a provozní cenou. Současné možnosti elektromobilů (2. a 3. generace) se pokusíme přiblížit na příkladu menších městských vozů (např. Tazzari Zero nebo Smart ED). Uvedené hodnoty jsou pouze orientační:
•    Dojezd na jedno nabití:    100 – 150 km (v závislosti na teplotě nebo převýšení trasy)
•    Maximální rychlost:    100 – 120 km/h
•    Doba nabíjení:    5-9 hod. z běžné zásuvky (1-2 hod. na 80 % kapacity s rychlonabíječkou)
•    Pořizovací cena:    20 – 25 tis. euro
•    Provozní cena:    0,4 – 0,6 Kč/km
•    Životnost baterie:    100 – 200 tis. km
•    Cena baterie:    200 – 300 tis. Kč
K výše uvedeným hodnotám je třeba poznamenat, že elektrovozidla procházejí intenzivním vývojem, který je stále ve svých počátcích a lze tak očekávat zlepšování technických parametrů a rovněž snižování pořizovacích cen elektrovozů.

Prezentovaná elektrovozidla

eMOpark s.r.o. (www.emopark.cz): skútr GOVECS GO!, skútr Emoto Lite, čtyřkolka e-FORCE, enduro Quantya Strada EVO1, dětské trialové motocykly Oset

3E s.r.o. (www.3e.cz): automobil Tazzari Zero, užitkový automobil GEM eS, maxiskútr Vectrix, skládací tříkolka E-bikeboard, elektrokolo 4freetime

Praha elektromobilní (www.prahaelektromobilni.cz): Škoda Roomster (přestavba) a Citroën C1 Ev´ie

Mercedes-Benz: Smart ED (Electric Drive) a Vito E-Cell

Opel: Opel Ampéry

MIA: MIA Courier

Dále byly prezentovány různé typy nabíjecích stanic Langmatz.

 

https://tretiruka.cz/_files/200003341-391613a100/ekoport_logo.jpghttps://tretiruka.cz/_files/200003340-3f08440033/svycarske_fondy_logo.jpg