Více času na podstatné

CzechEkoSystem pomůže začínajícím firmám s rozjezdem

13.03.2012 14:14

Příprava začínajících firem pro financování formou rozvojového kapitálu – to je cílem projektu agentury CzechInvest CzechEkoSystem, který je součástí strategie Nový CzechInvest. Základem projektu financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace bude předávání potřebných informací malým a středním podnikatelům v podobě specializovaného poradenství. Jednotlivé malé a střední podniky budou moci v rámci CzechEkoSystemu na svůj rozvoj získat z programu Poradenství až 3 miliony korun.

CzechEkoSystem má pomoci malým a středním podnikům překonat problémy při rozjezdu podnikání kvůli nedostatku finančních zdrojů a nastartovat jejich rozvoj. Rovněž pomůže vyhledat a připravit projekty firem, do kterých by mohl investovat fond rizikového kapitálu, respektive  Seed fond, který MPO připravuje. „Fungování CzechEkoSystemu bude založeno na stejném principu, jako funguje Operační program Podnikání a inovace. Rozdíl bude v tom, že poskytovatelem podpory bude přímo agentura CzechInvest a pro příjem žádostí se nebude využívat systém eAccount,“ vysvětluje ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko a doplňuje: „Pro projekt CzechEkoSystem je v rámci programu Poradenství připravených 205 milionů korun s tím, že na úhradu služeb Koučů a Poradců z této částky půjde 150 milionů korun.“

„Účast v projektu umožní malým a středním podnikům uplatnit jejich podnikatelský plán. Žadatelé získají podporu při přípravě na financování svých záměrů rizikovým kapitálem a praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu,“ vypočítává generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Kromě toho také posílí své manažerské a marketingové schopnosti, které jsou v dnešní době pro každou firmu nepostradatelné,“ dodává Miroslav Křížek.

S vyhledáváním vhodného žadatele či projektu budou pomáhat tzv. Skauti, kteří zároveň pomohou s přípravou žádosti o podporu a budou poskytovat konkrétní informace v regionech. Poradenské služby žadatelům zprostředkují pro tento účel vyškolení poradci. Jejich cílem bude úspěšná realizace podnikatelského záměru žadatele. Další zřízenou funkcí bude tzv. Kouč, který bude žadateli předávat zkušenosti z podnikání, poskytovat kontakty a celkově mu pomáhat s řízením podnikání v jeho začátcích. Na všechny tyto funkce bude vypsáno výběrové řízení.