Více času na podstatné

CzechInvest: Aktuální informace o programech podpory podnikání

10.01.2012 08:19

Vyhlášení II. Výzvy – prodloužení v programu Nemovitosti

Dne 4. 1. 2012 bylo vyhlášeno prodloužení II. Výzvy v programu Nemovitosti. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 1. 3. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí v případě přesáhnutí plánované alokace.

  • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

 

Vyhlášení III. Výzvy – 2. prodloužení v programu Progres

Dne 2. 1. 2012 bylo vyhlášeno 2. prodloužení III. Výzvy v programu Progres. Příjem žádostí v rámci této Výzvy bude probíhat od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,3 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

  • Progres: program, jehož cílem je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

 

Vyhlášení III. Výzvy – prodloužení v programu ICT v podnicích

Dne 2. 12. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení III. Výzvy v programu ICT v podnicích. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 16. 1. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,35 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí v případě přesáhnutí plánované alokace.

  • ICT v podnicích: program, který pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

 

Vyhlášení III. Výzvy – I. prodloužení v programu Rozvoj

Dne 15. 11. 2011 bylo vyhlášeno I. prodloužení III. Výzvy v programu Rozvoj. Příjem Registračních žádostí v rámci této Výzvy bude zahájen 15. 1. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Celková alokace pro tuto Výzvu je 0,7 mld. Kč. Text Výzvy i všechny přílohy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest.

  • Rozvoj: program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto programu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 21. 11. 2011 byl zahájen příjem Plných žádostí do IV. Výzvy – prodloužení programu Inovace – inovační projekt. Plné žádosti budou přijímány do 29. 2. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 3,5 mld. Kč.

  • Inovace – inovační projekt: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie.

 

Pozastavení příjmu Registračních žádostí do programu ICT a strategické služby

Dne 18. 12. 2011 byl z důvodu překročení plánované alokace pozastaven příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu ICT a strategické služby.

Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

 

Pozastavení příjmu Registračních žádostí do programu Inovace – inovační projekt

Dne 14. 11. 2011 byl z důvodu překročení plánované alokace pozastaven příjem Registračních žádostí do IV. Výzvy – prodloužení programu Inovace – inovační projekt.

Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

 

Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část

V minulých dnech došlo k aktualizaci obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace. V Pokynech byl na straně 34 a 37 upřesněn postup vyhodnocení nabídek v případě bodové rovnosti a doplněna informace o nepřípustnosti losování jako prostředku hodnocení nabídek VŘ. Dále na straně 34 byla upřesněna informace o smluvních podmínkách (smluvní sankce, pokuta, odstupné, atd.) jako nepřípustných dílčích hodnotících kritériích.

Aktuální verze Pokynů je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest v sekci Společné přílohy dotačních programů OPPI.

 

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Nemovitosti (II. Výzva - prodloužení)

Před několika dny byla na webové stránky Agentury CzechInvest vložena specifická část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro novou Výzvu programu Nemovitosti. Dokument je k dispozici na stránkách Agentury u programu Nemovitosti.

 

 

Zdroj: CzechInvest