Více času na podstatné

Czechinvest: aktuální informace o programech podpory podnikání

12.06.2012 08:41

Dne 11. 6. 2012 (od 12 hod) byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Nemovitosti. Příjem žádostí je garantován min. po dobu 7 dní, tedy do 18. 6. 2012 do 12:00 hod. Po uplynutí lhůty 7 dní si vyhlašovatel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhrazuje právo na zastavení příjmu Registračních žádostí v okamžiku, kdy kumulativní objem požadovaných dotačních prostředků překročí 6 násobek plánované alokace (6 mld. Kč). V případě naplnění 6 mld. Kč v období prvních 7 dní bude příjem ukončen okamžitě po jejich uplynutí, v opačném případě bude příjem Registračních žádostí pokračovat až do naplnění limitu a následně uzavřen, maximálně však do 11. 10. 2012. Příjem plných žádostí bude zahájen 1. 8. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 1 mld. Kč.

  • Nemovitosti: program, který podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispívá tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

 

Prodloužení příjmu Registračních žádostí do programu Eko – energie (Aktivita OZE)

Příjem Registračních žádostí do III. Výzvy – prodloužení programu Eko – energie do aktivity Obnovitelné zdroje energie (MVE) byl oproti původnímu termínu o jeden týden prodloužen. Registrační žádosti budou přijímány až do 15. 6. 2012 do 12:00 hod.

  • Eko-energie: program, který je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a dále na využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Marketing

Příjem Plných žádostí do II. Výzvy – 2. prodloužení programu Marketing byl ke dni 1. 6. 2012 zahájen. Příjem Plných žádostí trvá až do 30. 9. 2012. Alokace pro tuto Výzvu je 0,3 mld. Kč.

  • Marketing: program, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

 

Zahájení příjmu Plných žádostí do programu Spolupráce – Technologické platformy

Příjem Plných žádostí do II. Výzvy – prodloužení programu Spolupráce – Technologické platformy byl ke dni 1. 6. 2012 zahájen. Příjem Plných žádostí trvá až do 31. 8. 2012.Alokace pro tuto Výzvu je 0,07 mld. Kč. Příjem Registračních žádostí stále běží a to až do 15. 6. 2012.

  • Spolupráce – Technologické platformy: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.

 

Ukončení příjmu Plných žádostí do programu ICT v podnicích

Dne 15. 5. 2012 byl ukončen příjem Plných žádostí do III. Výzvy - prodloužení programu ICT v podnicích.

  • ICT v podnicích: program, který pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

 

Aktualizace seznamu právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OPPI

Před několika dny byl na webové stránky agentury CzechInvest vložen aktualizovaný Seznam právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v Operačním programu Podnikání a inovace. Dokument je k dispozici ve Společných přílohách dotačních programů OPPI.

 

Upozornění – Nové logo MPO ke stažení v aplikaci eAccount

Nové logo Ministerstva průmyslu a obchodu je žadatelům k dispozici v Grafickém manuálu OPPI (v pravém horním rohu obrazovky vedle ikony Nápověda) po přihlášení do aplikace eAccount.

 

Nové Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro program Eko-energie

Před několika dny byla na webové stránky agentury CzechInvest vložena aktualizovaná specifická část Pokynů pro žadatele a příjemce dotace pro novou Výzvu programu Eko – energie, Výzva III – prodloužení. Dokument je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest u programu Eko -energie.

 

Zdroj: czechinvest