Více času na podstatné

Czechinvest spustil příjem žádostí do programu POTENCIÁL

14.08.2012 09:42

Czechinvest spustil příjem žádostí do programu POTENCIÁL. Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Příjem registračních žádostí končí 15. října 2012. Příjem plných žádostí probíhá od 17. září 2012 do 16. listopadu 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč. Projekt musí být realizován  mimo území hl.m. Prahy.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 13. srpna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 15. října 2012. Příjem plných žádostí probíhá od 17. září 2012 do 16. listopadu 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč.

 

Příjem registračních žádostí ve Výzvě 3 – prodloužení bude zahájen ve 12:00 SEČ dne 13. 8. 2012 a ukončen bude ve 12:00 SEČ dne 15. 10. 2012.

 

Další infromace:

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
  • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 50 mil. Kč. V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace poskytována ve výši 1 – 100 mil Kč.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.

 

Specifika a omezení:

  • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
  • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
  • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí i pro ekonomicky nebo personálně spojené osoby.
  • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.

 

 

Další podrobnosti a dokumenty ke stažení ZDE.

 

Zdroj: CzechInvest