Více času na podstatné

CZEPHO žádá MŽP, aby změnilo povinnost recyklace fotovoltaických panelů

13.01.2014 08:48

Minulý týden skončilo připomínkové řízení novely zákona o odpadech, ve které má Česká republika sladit svou legislativu s novou směrnicí EU o elektroodpadu. Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) v této souvislosti vyzvala MŽP, aby v zákoně upravilo povinnosti pro provozovatele solárních elektráren, které česká legislativa zavedla v rozporu s předpisy EU.

Aktuální podoba zákona o odpadech přenáší odpovědnost za zajištění recyklace solárních panelů instalovaných před rokem 2013 na provozovatele fotovoltaických elektráren, zatímco směrnice Evropského parlamentu a Rady ve svém čl. 13 výslovně určuje, že za elektroodpad uvedený na trh po 13. 8. 2005 mají zodpovídat jeho výrobci. Předložený návrh novely však tento nesoulad nijak neřeší.

Evropská směrnice o odpadech jasně deklaruje, že recyklaci elektroodpadu mají zajistit výrobci a dovozci elektrozařízení. Česká republika však přesto povinnost recyklace solárních panelů uvalila na jejich uživatele, tj. provozovatele solárních elektráren. Těm byl stanoven nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci a navíc museli do 30.6.2013 podepsat smlouvu s vybraným kolektivním systémem, a to leckdy za velmi nevýhodných podmínek. 

Pokud MŽP neodstraní nesoulad s evropským právem, hrozí navíc Česku pokuty v řádu stovek miliónů korun.

 

Čtěte také: