Více času na podstatné

Další legislativní komplikace pro vodohospodáře

18.10.2017 14:22

Vodohospodářská legislativa míří zcela opačným směrem, než by bylo zapotřebí. Dvěma nejnovějšími, zcela konkrétními případy, se zabývá poslední číslo vodohospodářského oborového časopisu SOVAK ČR. První z nich je novela zákona 193/2017 Sb., o pohřebnictví, která má podle autora nepřímý dopad do zákona o vodovodech a kanalizacích a to tím, že zavádí další výjimku z povinnosti platit za odvádění srážkových vod. Další legislativní komplikací je novela vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. Více ZDE

 

Zdroj: Nase-voda.cz