Více času na podstatné

Další vzdělávání zaměstnanců v odvětví energetiky

14.12.2009 10:28

 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00036

Částka: 8 031 567,85 Kč

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2009 až 31. říjen 2012

 

Popis projektu

V rámci předkládaného projektu je plánován  komplexní vzdělávací program pro zaměstnance členských firem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Během tříletého programu budou realizovány tyto vzdělávací moduly: 1. Obnovitelné zdroje energie2. Kabelové technologie3. Systémové instalace 4. Pracovně-právní vztahy v rámci podniků 5. Bezpečnost a odstraňování rizik v oblasti elektroenergetiky 6. Energetická legislativa 7. Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 8. Projektování energetický sítí

Projekt je určen zaměstnancům členských firem ve všech regionech České republiky kromě hl. m. Praha.  Celkem se bude jednat o vzdělání 460 osob nejrůznějších profesí oboru elektroenergetiky ze 14 firem. V rámci výše uvedených modulů bude během projektu realizováno celkem 68 kurzů/seminářů.

Důvodem pro přípravu předkládaného projektu byla:- potřeba reagovat na aktuální i připravované legislativní změny v energetice,- potřeba zvýšení znalostní úrovně v oblasti nově zaváděných technologií,- potřeba zvýšení a udržení kvalifikační úrovně zaměstnanců členských firem. 

Realizované vzdělávaní bude obecné, všechny kurzy budou otevřené pro všechny zapojené firmy. Získané znalosti budou pro účastníky využitelné ve vlastní i v kterékoliv jiné firmě působící v energetickém odvětví.

Cíle projektu

Záměrem předkládaného projektu je zlepšení konkurenceschopnosti energetického odvětví a zvýšení adaptability zaměstnanců firem působících v tomto odvětví prostřednictvím zvyšování jejich vzdělanosti.
 

Výsledky

Projekt je nyní ve fázi příprav.

Mezinárodní spolupráce

Žádná.

Partneři

Projekt bude realizován bez partnera.

Realizátor projektu

Název: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

IČ: 18631584

Ulice: Partyzánská 7

Město: Praha 7

PSČ: 17000

Kontaktní osoba

Kontakt: Romana Chejnová, chejnovar@seznam.cz, tel.: 728841941

WWW: https://www.csze.cz

 

Zdroj: EFS