Více času na podstatné

Data na obalech potravin

23.09.2014 14:29

Na obalech potravin povinně musí být uvedeno datum a ne každému je zcela jasné, co přesně vypovídá (někdy jsou i data dvě, navíc datum výroby).

Podle sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce existují pouze dva druhy časových údajů na obalech potravin:

- doba použitelnosti,

- doba minimální trvanlivosti

Doba použitelnosti se týká rychloobrátkového zboží, jakým jsou například masné výrobky. Tu určuje výrobce v souladu s předepsanými podmínkami. Toto datum platí do půlnoci uvedeného dne a potom už se nesmí za žádných okolností zboží prodávat (považuje se za zdravotně závadné). Datum použitelnosti se uvádí slovy: "Spotřebujte do...", přičemž údaj se uvádí v předepsaném pořadí: den, měsíc a rok ukončení této doby.

Doba minimální trvanlivosti se udává u trvanlivějšího zboží, jakým jsou třeba chipsy nebo sladkosti. Po uplynutí této doby může být výrobek nadále prodáván, ale jedině s upozorněním pro spotřebitele. Nebude zdravotně závadný, ale už je tam nějaký kompromis ohledně jakosti. Uvádí se slovy: "Minimální trvanlivost do...".

Do potravinových bank či jinak na charitu tedy může jít pouze to druhé zboží, protože potraviny po uplynutí data použitelnosti se za žádných podmínek distribuovat nesmějí, konkrétně by se jednalo o "nabízení potraviny nevhodné k lidské spotřebě".

(lj, op)

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012