Více času na podstatné

Datové schránky - semináře

07.09.2009 12:02

Obálky s modrým pruhem se pomalu stávají minulostí a jejich místo přebírají datové schránky.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů směrem k orgánům veřejné moci a stává se novým komunikačním nástrojem mezi firmami, občany a úřady.

  • 1. července vstoupil v účinnost nový zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  • 1. listopadu Ministerstvo vnitra České republiky aktivuje datové schránky všem orgánům veřejné moci a právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku.
  • 1. ledna 2010 bude spuštěna pilotní fáze komunikace mezi soukromými subjekty navzájem (tzv. "B2B komunikace"), v jejímž rámci bude možné zasílat elektronické faktury či jiné žádosti o zaplacení.
  • 1. července 2010 bude spuštěna možnost neomezené vzájemné komunikace pro všechny právnické i fyzické osoby.
  • 1. srpna 2012 – Ministerstvo vnitra ČR aktivuje datové schránky všem advokátům a daňovým poradcům.

Patříte-li k těm, kteří se chtějí opravdu dozvědět co je datová schránka, jak funguje, jaké jsou možnosti jejího využití a mnoho dalších důležitých informací? Stačí se zaregistrovat na seminář od Hospodářské komory České republiky.

 

Zdroj: Hospodářská komora ČR