Více času na podstatné

Demoliční a stavební odpad nepatří na skládky, moderní technologie ho dokáží recyklovat, a nahradit tak rychle ubývající přírodní zdroje.

29.04.2023 10:48

Na vybourané cihly, beton, staré tašky ze střechy nebo vyřazené umyvadlo pohlíží mnoho z nás stále jako na odpad. Pro recyklační centra je to ale surovina a díky novým technologiím dokáží až 90% stavební suti vrátit k novému využití. Recyklované kamenivo úspěšně nahrazuje mizející přírodní zdroje, především stavební kámen a písek. Moderním přístupem k demolicím a stavebnictví se zabýval 6. ročník konference „Recykluji! Neskládkuji!“.

Stavební a demoliční odpady tvoří přes polovinu celkové produkce odpadů v České republice a většina z nich bohužel stále končí na skládkách. Recyklační centra jsou při tom otevřena firmám i jednotlivcům, nezáleží na tom, jak velké množství demoličního a stavebního odpadu přivezete. „Našimi největšími dodavateli jsou firmy a obce, přijmeme ale suť i od jednotlivce, který třeba rekonstruuje koupelnu nebo jen vyboural jedno okno. Za ‚kyblíčkáře‘, jak jim říkáme, jsme rádi, protože každý kbelík stavebního odpadu, který neskončí v příkopu u cesty, se počítá,“ řekla Petra Kaldová, generální ředitelka skupiny AZS 98 HOLDING.

Recyklační linky mohou být mobilní a v ideálním případě zpracují suť přímo na místě demolice pro potřeby nové stavby. Výrazně pomoci může předdemoliční audit, který objekt detailně zmapuje, zpracuje bilanci materiálů a odpadů, vyhodnotí životní cyklus budovy a navrhne uplatnění recyklovaných materiálů a druhotných surovin. „Díky předdemoličnímu auditu získáme specifikaci všech druhů odpadů v budově a jejich přesné množství. Lze tak mimo jiné odhalit i kontaminované materiály a nebezpečné odpady,“ upozornil Jan Otýs, ředitel společnosti AZS 98. Pro novou stavbu se pak následně využijí celé prvky jako například překlady, ocelové konstrukce, nosníky a podobně nebo betonové a suťové recykláty, které poslouží jako kamenivo.

V praxi se rovněž stále častěji skloňuje pojem bezodpadová stavba – je to řešení, které při stavbě zabrání tvoření odpadních směsí a pomůže dodržet zákon o odpadech. Veškeré odpady jsou pečlivě vytříděny do předem připravených kontejnerů a dalších nádob. Separované odpady jsou pak odváženy na recyklační střediska. U čistých odřezků stavebních materiálů je navázána spolupráce s výrobci a v určitých případech se tak zbytkový materiál může vrátit zpět k dalšímu zpracování.

Společnost AZS RECYKLACE ODPAD provozuje 9 recyklačních center ve čtyřech krajích. V průběhu konference byly oceněny společnosti a obce z Plzeňského kraje, které jdou příkladem a v roce 2022 aktivně uložily nejvíce odpadu a využily nejvíce recyklátů. Recyklační linky společnosti AZS RECYKLACE ODPADU přeměnily v roce 2022 na 180 000 tun sutí, betonů a asfaltových ker na stavební kamenivo.

O aktuálním stavu recyklace v ČR hovořil na konferenci i prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice Miroslav Škopán. Vladimír Macourek z odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu představil aktuální novinky. Jak se vyhnout pokutám a projít kontrolami prozradil Tomáš Kameník z České inspekce životního prostředí. Na konferenci se hovořilo také o novém zákonu o odpadech, evidenci odpadů v praxi či o stavebních strojích a technice.

6. ročník Konference o využití stavebních odpadů RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI! proběhl ve čtvrtek 27. dubna 2023, TechTower Plzeň. Konferenci pořadaly po záštitou a s podporou Plzeňského kraje a ve spolupráci se společnostmi Schüttflix, Garnea, Develon, VeaCom, Lavaris a rodinnými farmářskými obchody U Lidušky společnosti AZS 98 HOLDING a INFINITY ACADEMY.