Více času na podstatné

DHL Freight nabízí ekologickou silniční přepravu

05.07.2011 09:24
  • Vykazování emisí CO2 pro všechny přepravní služby v Evropě, na Středním Východě a v Severní Africe
  • Kompenzace uhlíkových emisí prostřednictvím certifikovaných environmentálních programů

DHL Freight, jeden z předních poskytovatelů silniční přepravy v Evropě, nyní nabízí dva nové ekologické produkty. Zákazníci, kteří používají služby kusové (LTL, PTL) i celovozové (FTL) přepravy po Evropě, Středním Východě i Severní Africe, mohou požádat o výkaz emisí CO2 s podrobnými informacemi o vyprodukovaném CO2 během přepravy jejich zásilek na každé trase. Společnost DHL však poskytuje více než jen výkaz. Nabízí rovněž možnost kompenzovat emise vytvořené během přepravy prostřednictvím certifikovaných environmentálních programů.

„Vzhledem k rostoucím cenám paliva, přísnějším předpisům vztahujícím se k uhlíkovým emisím i rostoucímu povědomí mezi zákazníky je ochrana životního prostředí a nabídka ekologických produktů pro naše podnikání čím dál tím důležitější. Díky naším environmentálním, trvale udržitelným produktům může být dodavatelský řetězec našich zákazníků ekologičtější,“ říká Thomas George, CEO divize DHL Freight.

Metoda výpočtu vychází ze zásad mezinárodně uznávaných norem, například Greenhouse Gas Protocol od Institutu světových zdrojů (World Resources Institute) a norem týkajících se CO2 a vykazování pro různé způsoby přepravy zásilek stanovené fórem World Economic Forum. Zákazníci společnosti DHL mohou požadovat měsíční, čtvrtletí nebo roční výkaz s podrobnostmi o uhlíkových emisích za každou trasu za požadované období. Na základě výkazu CO2 se zákazníci mohou poté rozhodnout, zda uhlíkové emise vykompenzují vysoce kvalitními, certifikovanými programy zacílenými na ochranu životního prostředí, mezi které patří například elektrárna na biomasu v Indii, větrné parky v Číně, hydroelektrárna v Brazílii a továrny na skládkový bioplyn v Turecku. Každý rok přezkoumává a certifikuje uhlíkové emise zásilek GOGREEN i množství snížených emisí prostřednictvím kompenzací v rámci této speciální služby mezinárodně uznávaná auditorská společnost SGS (Société Générale de Surveillance). Tato aktivita je prováděna v souladu s normou ISO 14064.

Společnost Deutsche Post DHL byla první světovou logistickou společností, která začala svým zákazníkům nabízet tzv. uhlíkově neutrální službu. Společnost i nadále investuje do zdokonalování uhlíkově neutrálních produktů v rámci svých snah v oblasti trvale udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti.

 

Zdroj: TZ, DHL