Více času na podstatné

Díky bezhotovostním výkupu kovů je letos o 55 % krádeží méně

01.07.2015 10:00

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bezhotovostním výkupu kovů, která platí od 1. března, nese podle MŽP první ovoce. Meziroční srovnání dat Policie ČR totiž ukázalo, že krádeží kovů za letošní březen až květen oproti stejnému období loňského roku ubylo o 55 %. Škody, které krádežemi kovových předmětů zloději způsobili, klesly o 29 %.

Policejní data za březen až květen 2015, tedy od začátku platnosti vyhlášky MŽP o bezhotovostním výkupu kovů, ukazují, že oproti loňským 3414 trestným činům ve stejném období se způsobenou škodou za 123 milionů Kč došlo za první 3 měsíce fungování „bezhotovostní“ vyhlášky k prudkému poklesu. Policejní statistiky evidují od letošního března celkem 1522 trestných činů se způsobenou škodou 88 milionů Kč. U počtu trestných činů to znamená dramatický pokles o 55 %. Mírně klesající tendence krádeží kovů začala už v loňském roce. Nicméně aktuálně je na svém absolutním měsíčním minimu za posledních několik let.

„Ukazuje se postupně, že důsledná opatření v kombinaci s intenzivní prací kontrolorů v terénu mohou pomoci krádeže kovů v České republice postupně omezit, ne však úplně vymýtit. K tomu je třeba komplexní soubor dalších opatření, které budeme postupně zavádět. V první řadě jsme v novele zákona o odpadech, kterou nyní čeká hlasování ve sněmovně, přesně nadefinovali, že bezhotovostní platba je převod z účtu na účet, nebo poštovní poukázka, a nic jiného,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Pokud novela projde následně Senátem a podepíše ji prezident, měla by začít platit už letos v říjnu. Kromě toho MŽP plánuje do dvou týdnů předložit vládě souhrnný materiál se souborem opatření k řešení této problematiky, který už prošel meziresortním připomínkovým řízením.

„Jako jeden z hlavních problémů vidím jednoznačně počet sběren a výkupen kovů, ten je na obyvatele snad nejvyšší v celé Evropě. U takového počtu je takřka nemožné zajistit efektivní kontroly. Jedním z navrhovaných opatření je proto zpřísnit podmínky pro vydávání povolení sběrnám a následné relicencování všech sběren u nás. Přísnější podmínky pro získání licence připravované v novém zákoně o odpadech by pak mohly zahrnovat třeba povinné zavedení kamerového systému, prokazatelné odborné zaškolení personálu sběren ve vedení evidence apod. Součástí materiálu, který předložím vládě do dvou týdnů, pak bude i oficiální vznik tzv. „malé Kobry“, speciálního meziresortního týmu působícího při České inspekci životního prostředí, který se během svých kontrol zaměřuje speciálně na potírání kriminality, která je s výkupem odpadních kovů spojená,“ dodává ministr Brabec.

Podle dat Policie ČR bylo v roce 2012 spácháno 11 080 krádeží kovových materiálů znamenajících celkovou škodu za cca 445 milionů Kč. V roce 2013 PČR zaznamenala 11 786 krádeží s vyčíslenou škodou 509 milionů Kč. Přičemž se v obou případech jednalo pouze o trestné činy, nikoliv o přestupky, kterých je několikanásobně více. Způsobené škody mnohonásobně převyšují finanční prostředky, které pachatel za prodané kovy dostane vyplaceny ve výkupně. K vzniklé finanční škodě je nutné přičíst mnohdy i škodu historickou, neboť se často jedná o stará historická díla nebo součásti pietních míst, která jsou krádeží znehodnocena.