Více času na podstatné

Dnes byl zahájen program Partnerství Zelená úsporám

02.06.2010 07:06
ilustrace

Slavnostní tiskovou konferencí a podpisem Memoranda byl dnes oficiálně zahájen program Partnerství Zelená úsporám. Cílem programu je dát tuzemským spotřebitelům jednoznačnou informaci o tom, který elektrický spotřebič splňuje nejnáročnější parametry energetické úspornosti. Tyto výrobky budou zřetelně označeny zeleným logem TOP Kategorie – Energeticky úsporný výrobek, říká ministryně životního prostředí Rut Bízková.

Součástí programu se stává rovněž nově zřízená internetová stránka www.zelenausporam-partnerstvi.cz/, kde zájemci najdou konkrétní seznam úsporných výrobků, informace o jejich správné obsluze i o způsobu vhodné recyklace a která bude pravidelně aktualizována.

Partnerství Zelená úsporám vzniklo ve spolupráci s odborníky na úspory energie, profesními asociacemi a předními výrobci domácích spotřebičů jako nedotační podprogram již existujícího programu Zelená úsporám. Klade si za cíl koncepčně doplnit základní program Zelená úsporám o dosud, z pohledu možných úpor energie, nedoceněnou oblast výrobků.

Program je otevřen všem společnostem, které vyrábějí, dovážejí a distribuují výrobky zařazené do tohoto programu na základě deklarace o splnění požadovaných provozních parametrů, především spotřeby energie, respektive návazných informačních aktivitách.

Účastnit se ho mohou i další subjekty jako například recyklační společnosti, dodavatelé energie, spotřebitelské a environmentální organizace – všichni ti, kteří projeví zájem o aktivní spolupráci a propagaci tohoto programu. Kritéria pro výběr výrobků stanovuje nezávislý organizátor programu a jejich cílem je vybrat skutečně pouze nejúspornější výrobky na trhu. Kritéria se navíc časem budou posouvat, zpřísňovat tak, aby vždy odrážela špičku na trhu.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí připraví v součinnosti s organizátorem programu Partnerství, kterým je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., různé propagační aktivity pro rozšiřování informací o možných úsporách energie v oblasti domácích elektrospotřebičů. Zároveň bude informovat o správném nakládání s energií, likvidaci těchto výrobků a o dalších možnostech snižování dopadů spotřeby na životní prostředí. Významné v této oblasti jsou již známé programy ekoznačení Ekologicky šetrný výrobek a Evropská ekoznačka / Květina.

Ministryně životního prostředí Rut Bízková dnes podepsala také Chartu kvality ČR. Signováním Charty Ministerstvo životního prostředí demonstruje svůj zájem a odhodlání podílet se na činnostech směřujících k udržitelnému rozvoji a zlepšování kvality života v České republice. Charta kvality ČR podporuje zavádění a uplatňování kvality ve všech oblastech, a to jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Dokument je součástí aktivit Národní politiky kvality (NPK), na jejichž tvorbě se MŽP výrazně podílí již od samého počátku. Zástupce MŽP je jedním z členů Rady kvality, další pracují v jejích jednotlivých odborných sekcích (např. ochrana spotřebitelů, společenská odpovědnost, životní prostředí).

Součástí programu Národní politiky kvality v části Česká kvalita je také certifikát Ekologicky šetrný výrobek (EŠV)www.ekoznacka.cz.

 

Zdroj: cenia