Více času na podstatné

Dnes zasedá Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

24.10.2011 08:23

Třetí jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR se uskuteční dnes v pondělí 24. října 2011 od 15.00 hod. v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.

 

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání Státní energetické koncepce ČR po zapracování připomínek
3. Projednání Surovinové politiky ČR a Politiky druhotných surovin ČR
4. Informace z pracovních skupin Rady vlády
5. Různé:
    5.1. Informace o relevantních dokumentech v oblasti působnosti Rady.
    5.2. Horní zákon (předkladatel PhDr. Pavla Jedličková, SMO).
    5.3. Doplnění analýzy „Dopady na ekonomiku ČR při odstavení JE v SRN“.
    5.4. Informace o jmenování předsedy pracovní skupiny pro vědu, výzkum a inovace.

 

Další dokumenty a informace:

seznam členů Rady, pracovní skupiny, sekretariát Rady vlády

 

Rada vlády má 29 členů, kterými jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, obou komor Parlamentu ČR a akademické obce. Hlavním cílem Rady vlady je poskytnout vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství České republiky zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny. Rada vlády navrhuje opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu, která bude prevencí před hrozbou vzniku kritické situace v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti České republiky.

 

Zdroj: MPO