Více času na podstatné

Dnešní téma: Národním bohatství pod zemí

19.03.2017 10:45

Surovinová politika ČR, ložiska lithia, objem, efektivita a rizika těžby, naleziště uranu a wolframu a perspektivy těžby uhlí, to jsou témata pro druhou část dnešních Otázek Václava Moravce (OVM) na ČT24. Hosté pořadu budou Pavel Kavina (ředitel odboru surovinové politiky MPO), Václav Cílek (geolog, Geologický ústav AV ČR) a Jaromír Starý (vedoucí odboru nerostných surovin, Česká geologická služba). Druhá část OVM začínají ve 13 hodin na ČT24. Záznam ZDE.