Více času na podstatné

Do 15 let bude cena proudu ze slunce stejná jako z uhlí

17.12.2009 10:30

Česká fotovoltaická průmyslová asociace přišla s expertním odhadem, že během 15 let se solární elektrárny v Česku obejdou bez státních dotací a cena sluneční elektřiny se vyrovná s tradičními zdroji energie. Asociace při svém výpočtu, kdy se fotovoltaické elektrárny stanou soběstačné, vycházelo především z předpokládaného snižování cen solárních technologií a naopak zdražování fosilních paliv. Stejnou analýzu vyslovil už počátkem roku prvořadý německý odborník, člen Bundestagu, od roku 1999 nositel alternativní Nobelovy ceny za prosazování využití sluneční energie, zakladatel a čestný prezident evropského sdružení EUROSOLAR Herrmann Scheer: do tří let bude výroba solárního proudu v Německu dosahovat na cenový práh tzv. „grid parity“, tedy nákladů, odpovídajících současným cenám proudu z fosilních zdrojů. U energie z větrných elektráren bylo tohoto vyrovnání nákladů ve srovnání s novými fosilními elektrárnami právě dosaženo. S novými technikami ukládání (akumulace) proudu, vyvinutými (a již produkovanými) pro informační technologie a elektropohony, se tento problém akumulace solárního a větrného proudu sám o sobě vyjasňuje.