Více času na podstatné

Dokončování procesu plánování povodí na další šestileté období

21.08.2015 14:07

V období od 22. prosince 2014 do 22. června 2015 probíhalo v souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) půlroční období pro konzultace s veřejností a uživateli vody (připomínkové řízení) ke zveřejněným návrhům 3 národních plánů povodí (Labe, Odry a Dunaje), 3 plánů pro zvládání povodňových rizik (Labe, Odry a Dunaje) a 10 dílčích plánů povodí.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, je od 20. srpna 2015 zveřejněno vyhodnocení podaných připomínek po dobu 30 dnů na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Odkazy:

 

 

Zdroj: SOVAK ČR