Více času na podstatné

Dopady na ekonomiku ČR při odstavení JE v SRN

29.11.2011 09:23

Opuštění jaderné energetiky a orientace na obnovitelné zdroje energie může vést k následujícím důsledkům:
- Cena elektřiny se v Německu pro koncové spotřebitele zvýší. Reálně se může jednat až o 20 – 30 %. Cena elektřiny může vzrůst v celé Evropě.
- Zvýšením ceny elektřiny se sníží konkurenceschopnost německé ekonomiky. Může dojít k odlivu průmyslu z Německa do zemí s příznivějšími podmínkami.
- Vlivem odstavení jaderných elektráren může dojít na jihu Německa k omezení dodávek energie. Německo bude muset krýt výpadek využitím rezerv ve
výkonu uhelných elektráren a dodávkami elektrické energie nákupem ze zahraničí – z Francie a České republiky resp. středoevropského regionu (mimo
jiné z jaderných elektráren).
- Zvýší se spotřeba zemního plynu. Německo negativně ovlivní svou energetickou bezpečnost, potažmo energetickou bezpečnost EU, neboť hodlá
dovážet plyn z Ruska. 18. 7. 2011 RWE podepsalo předběžnou dohodu o strategickém partnerství při výrobě elektrické energie v Evropě (Memorandum
of Understanding) s ruským Gazpromem.
- Dojde k ohrožení cíle EU – snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20% ve srovnání s rokem 1990.

 

Závěry pro ČR k důsledkům odstavení JE v SRN
V zájmu udržení a rozvoje průmyslu v ČR a životní úrovně občanů zajistit dostatečnou výrobní kapacitu stabilních a predikovatelných zdrojů energie, které produkují elektřinu za přijatelné ceny a jsou schopny zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy a bezpečně pokrýt tuzemskou poptávku po elektřině v rámci možných neurčitostí.

Přehodnotit systém podpory obnovitelných zdrojů energie s cílem přiblížení tržnímu zacházení s těmito zdroji.

Zjednodušit přípravu a výstavbu zařízení a vedení přenosové soustavy, která mají  klíčový význam pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zásobování hospodářství a občanů elektřinou.

Nepodlehnout očekávanému tlaku ze zahraničí na uzavření JE nebo na odstoupení od výstavby JE.

Diskuse k otázkám energetické a jaderné bezpečnosti vést na odborné úrovni a nepřipustit jejich politizaci a zejména zasahování politické reprezentace cizích států do této diskuse.

Prostřednictvím MPO a MZV podpořit účast českých průmyslových společností na výstavbě nových energetických zdrojů v SRN.

 

Více v dokumentu Analýza dopadů odstavení jaderných elektráren v SRN na Českou republiku

 

Čtěte také: „Provoz atomové elektrárny je výhodný pro jejího majitele, ale ne nutně také pro zákazníka,“ říká nezávislý poradce a expert na energetické otázky Alois Tost. EurActiv si s ním povídal o principech vytváření cen elektřiny, ale také o německém odmítnutí jádra nebo o budoucnosti obnovitelných zdrojů energie (OZE). více na EurActiv.cz ZDE