Více času na podstatné

Doplnění informace k prodloužení příjmu žádostí pro XXXVII. výzvu OPŽP

14.06.2012 08:21

Příjem kompletních žádostí, včetně odborného stanoviska, které vydává odbor ochrany vod (dále jen OOV) Ministerstva životního prostředí, bude probíhat do stanoveného termínu ukončení výzvy, to je do 31. července 2012. Aby byly zachovány jednotné nediskriminační podmínky pro všechny žadatele s ohledem na přípravu kompletní žádosti, je stanoven konečný termín pro předložení žádosti o zpracování odborného stanoviska OOV na MŽP v termínu do 15. června 2012.

 

Zdroj: SFŽP